"Loading..."

Avtomatizacija meritev in sistem za upravljanje proizvodnje

logo

MarStat = SCADA + MES

MarStat združuje avtomatizacijo meritev (SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition) in upravljanje proizvodnje (MES – Manufacturing Execution System) v enem sistemu

MarStat je možno povezati s poljubnim ERP sistemom

Boljša optimizacija postopkov, učinkovitejša medsebojna komunikacija in zmanjšanje stroškov poslovanja
Vsebina programa

Avtomatizacija meritev

SPC analize


Učinkovitosti strojev – OEE

Avtomatska izdelava poročil

Delovni nalogi


Beleženje prisotnosti na delovnem mestu

Proizvodni modul


Reklamacijski modul

Prevzemni modul


Modul za neskladnosti

Celovita sledljivost izdelkov

Nadzor nad procesi

Nadzor nad stroji


Kontrolni plani


Email obveščanje


Kazalniki poslovanja (KPI)

Prave koristi za vašo proizvodnjo in podjetje


Zagotavljanje stabilnosti procesov

Optimizacija procesov

Povečanje produktivnosti

Obvladovanje zastojev

Prihranek na času

Zmanjšanje ročnega dela

Brez papirno poslovanje

Pridobitev informacij v realnem času

Takojšno ukrepanje v proizvodnih procesih

Prilagodljivost uporabnikom

Raznolikost programa

Višja kakovost izdelkov

Zmanjševanje stroškov reklamacij

Zmanjševanje stroškov poslovanja