"Loading..."

Avtomatizacija meritev

 • Hitrejši način pridobivanja, prikazovanja, urejanja in shranjevanja podatkov
 • Hitrejše ukrepanje v primeru odstopanja
 • Prihranek na času
 • Povečana kakovost pridobljenih podatkov
 • Zmanjševanje notranjih stroškov poslovanja
Vnos v proizvodni modul

SPC analize

 • Nadzor nad proizvodnimi procesi
 • Prikaz variacij v procesih zaradi različnih dejavnikov
 • Možnost hitrega ukrepanja
 • Možnost korektivno - preventivnega ukrepanja in s tem zmanjšanje proizvodnih stroškov
 • Osnova za izvajanje avtomatskega krmiljenja procesov
Vnos v proizvodni modul Vnos v proizvodni modul Vnos v proizvodni modul

Vnos v proizvodni modul Vnos v proizvodni modul

Učinkovitost strojev – OEE

 • Prikaz izgub v proizvodnih procesih
 • Ugotovitev ozkih grl v proizvodnji
 • Ugotavljanje stanja kakovosti posameznih strojev in medsebojna primerljivost
 • Spremljanje kazalnikov v realnem času
 • Metoda, ki omogoča povečanje produktivnost
Vnos v proizvodni modul Vnos v proizvodni modul Vnos v proizvodni modul

Delovni nalogi

 • Enostavno kreiranje delovnih nalogov
 • Sledenje delovnemu nalogu
 • Modul omogoča prikaz prioritet izdelave delovnih nalogov in vsebine dokumentov po posameznih operacijah in strojih, vidne na samem delovnem mestu
 • Možnost hitrega komuniciranja med izstavljalcem delovnih nalogov in izvajalcem v proizvodnji, glede postavitev prioritet izdelave delovnih nalogov
 • Povezljivost z ERP (Enterprice resource planning) sistemi

Beleženje prisotnosti na delovnem mestu

 • Enostaven način prijave in odjave na samem delovnem mestu
 • Možnost prijave, odjave in vnosa podatkov na več načinov (dotik na ekran, sken, avtomatski način, ročen način)
 • Racionalizacija vnosov podatkov (podatki, ki se vnesejo ob prijavi se avtomatsko prenesejo v proizvodni modul in jih ni potrebno še enkrat vnašati)
 • Možnost evidentiranja delovnega časa zaposlenih
 • Nadzor nad razpoložljivostjo operaterjev
Vnos v proizvodni modul Vnos v proizvodni modul Vnos v proizvodni modul

Proizvodni modul

 • Možnost dodajanja različnih vsebin v modul, po zahtevah uporabnika
 • Racionalizacija vnosov (isti podatek se vnese samo enkrat)
 • Širok nabor podatkov, ki zagotavlja celovito sledljivost
 • Enostaven vnos na samem delovnem mestu
 • Povezljivost z merilnim modulom
Vnos v proizvodni modul

Reklamacijski modul

 • Podrobna struktura reklamacijskega modula, ki omogoča vnos različnih vrst podatkov
 • Pridobitev osnovnih informacij za izdelavo korektivnih ukrepov, izračuna stroškov, kriterija PPM (Parts per million) in ostalih kazalnikov
 • Povezljivost z ostalimi moduli
 • Enostaven pregled vnesenih reklamacij
 • Izdelava 8 D repotra
Vnos v proizvodni modul

Vnos v proizvodni modul

Prevzemni modul

 • Pridobivanje ustreznih podatkov s strani nadzornega osebja
 • Skupen modul za različne vrste nadzora
 • Povezljivost z merilnim modulom
 • Racionalizacija vnosov
 • Možnost avtomatske izdelave končnih poročil za potrebe kupca
Vnos v proizvodni modul

Modul za neskladnosti

 • Pridobivanje podatkov o problematikah v proizvodnem procesu v realnem času
 • Zaradi takojšnega obveščanja o problematikah v proizvodni, hitrejše ukrepanje in posledično zmanjševanje stroškov poslovanja
 • Preprost dostop tehničnim in vodstvenim kadrom do spremljanja težav v proizvodnih procesih
 • Prikaz vseh zapisov problematik skupaj z rešitvami, na enem mestu znotraj podjetja
 • Pregleden izpis
Vnos v proizvodni modul

Celovita sledljivost izdelkov

 • Omogočanje sledljivosti za posamezen izdelek (serijska številka) kot za skupino izdelkov (spremna koda) znotraj delovnega naloga
 • Celovit vpogled v izdelavo izdelka tako v smislu materialne strukture kot operativnega in meritvenega dela
 • Pridobljeni podatki so osnova za učinkovitejše in hitrejše reševanje proizvodnih problematik in reklamacij
 • Z izvajanjem potrebnih aktivnosti se zmanjša število reklamacij in s temi povezni stroški
 • Povečanje zadovoljstva kupcev
Vnos v proizvodni modul

Nadzor nad procesi

 • Ugotavljanje stanja procesov v realnem času
 • Na enostaven način prikazano stanja procesov vsem zainteresiranim osebam v podjetju
 • Povečana odgovornost izvajalcev storitev v proizvodnih procesih
 • Povečanje zanesljivosti proizvodnih procesov
 • Zmanjšanje stroškov notranje nekakovosti
Vnos v proizvodni modul

Nadzor nad stroji

 • Pregled aktivnosti posameznih strojev v realnem času
 • Takojšen pregled nad zastoji strojev
 • Pregled nad posegi vzdrževanja strojev
 • Pridobitev potrebnih podatkov za izračun kazalnikov razpoložljivosti strojev
 • Pridobitev podatkov za izvajanje aktivnosti, v smislu povečanja produktivnosti strojev
Vnos v proizvodni modul

Kontrolni plani

 • Izdelava kontrolnega plana v elektronski obliki
 • Nadzor nad procesi v realnem času
 • Avtomatsko obveščanje o aktivnosti zapisanih v kontrolnem planu
 • Zagotavljanje stabilnosti in učinkovitosti procesov
 • Zmanjševanje stroškov v proizvodnji
Vnos v proizvodni modul Vnos v proizvodni modul

Email obveščanje

 • Sprotno obveščanje operaterjev o preseganju predpisanih kriterijev
 • Obveščanje strokovnih služb o stanju procesov preko elektronskih medijev
 • Takojšne obveščanje tehničnih služb, v primeru neskladnosti v proizvodnem procesu
 • Povečana odgovornost vseh deležnikov v poslovnih procesih
 • Informiranje v realnem času omogoča hiter odziv na problematiko in hitro reševanje problemov, kar ima za posledico zmanjšanja proizvodnih stroškov
Vnos v proizvodni modul

Vnos v proizvodni modul Vnos v proizvodni modul

Kazalniki poslovanja (KPI)

 • Celoten pregled kazalnikov na enem mestu
 • Hiter pregled aktualnih podatkov in stanje poslovanja ter možnost hitrega ukrepanja
 • Prihranek na času in strošku izdelave poročil
 • Prikaz kazalnikov poslovanja v realnem času
 • Možnost prilagajanja prikazovanja kazalnikov po zahtevah uporabnika
Vnos v proizvodni modul

Avtomatska izdelava poročil

 • Avtomatska izdelava poročil o SPC analizah
 • Avtomatska izdelava poročil o poslovanju podjetja
 • Pridobitev na času
 • Finančni prihranki
 • Prilagajanje poročil, certifikatov in merilnih protokolov po zahtevah uporabnika
Vnos v proizvodni modul Vnos v proizvodni modul